Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca  wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – pallotyna, Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Imię Wspólnoty wypływa z dwóch biblijnych źródeł: 

- starotestamentalnego urzędu Przyjaciela Oblubieńca, którego zadaniem było      rozkochiwanie    oblubienicy w jej przyszłym mężu i doprowadzenie do ich zaślubin. Stąd też członkowie  Wspólnoty mają pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie  Chrystusie.

- osoby  świętego Jana Chrzciciela, który nazywał się Przyjacielem Oblubieńca i wskazywał   swoim życiem na Jezusa Chrystusa.
 

Symbolem Wspólnoty jest „Ikona przyjaźni” przedstawiająca dwie postacie: Chrystusa z Ewangelią w ręku oraz św. Menasa, opata i męczennika, trzymającego zwój. Treść ikony może być odwołaniem do słów Chrystusa z Ewangelii wg św. Jana: „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi”. Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich i osoby  konsekrowane,   małżeństwa i osoby bezżenne. Łączy nas jeden cel: rozkochiwanie ludzi w Chrystusie a także budzenie świadomości powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii. Przestrzenią naszej  posługi jest parafia. Trwanie we Wspólnocie opiera się na formacji osobistej i wspólnotowej.  Każdy z członków codziennie rozważa zaproponowany fragment Pisma Świętego i z nim konfrontuje swoje życie.

  Spotkania Wspólnoty odbywają się raz w tygodniu. W czasie takich spotkań słuchamy konferencji związanej tematycznie z minionym tygodniem. Spotykamy się w mniejszych grupkach i dzielimy swoim doświadczeniem modlitwy i treściami rozważanymi podczas medytacji Słowa Bożego. Jest też czas na wspólną modlitwę uwielbienia. Raz w miesiącu spotykamy się na Mszach świętych w intencji Wspólnoty, wtedy też posługujemy śpiewem, czytaniem Słowa Bożego. Staramy się czynnie uczestniczyć w życiu parafii. Formacja członków Wspólnoty to codzienne rozważanie Słowa Bożego, spotkania Wspólnoty jak również udział w kursach ewangelizacyjnych prowadzonych przez Zamojską Szkołę Nowej Ewangelizacji. Opiekunem Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca w naszej parafii jest Ksiądz Paweł Przemysław Kostrubiec. Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 18.45 w kościele parafialnym na które serdecznie zapraszamy. 

Powstanie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca poprzedziło Seminarium Odnowy Wiary w naszej parafii, które 17 marca 2019 roku, zapoczątkowała Niedziela Ewangelizacyjna. Obecnie Wspólnota liczy 48 członków. Jesteśmy podzieleni na 6 grup, 1 grupy męskie i 5 grupy żeńskie. Nasze spotkania ubogaca swym śpiewem  zespół muzyczny. W tym czasie  podjęliśmy Krucjatę Eucharystyczną w intencji kapłanów pracujących w naszej parafii. Przygotowujemy oprawę comiesięcznych Mszy świętych, sprawowanych w intencji Wspólnoty. Bierzemy aktywny udział w życiu parafii – czytamy Słowo Boże podczas Eucharystii, włączamy się w Krucjatę Różańcową w intencji Ojczyzny, prowadziliśmy modlitwę różańcową, zainicjowaliśmy czytanie katechez o Eucharystii przed niedzielnymi Mszami świętymi. Oprócz cotygodniowych spotkań organizowaliśmy spotkania modlitewne - adoracje dla członków Wspólnoty i parafian.

KALENDARZ

Piątek
12
lipca15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE

ZGROMADZENIE SIÓSTR SERAFITEK

Z GALERII

Najnowsze intencje

Matko Boża Nieustającej Pomocy prosimy Cię o dar potomstwa dla nas.

Za wstawiennictwem Matki Najświętszej proszę Pana Jezusa o zdrowie, miłosierdzie nad grzechami, szczęśliwą podróż, opiekę od zła i błogosławieństwo w całym życiu dla całej rodziny Jana.

Matko Boza Ciebie prosimy ratuj rodzine,ratuj nas przed epidemia .O uzdrowienie,zbawienie Mikolaja,Tomasza,Ani.Za rodzenstwo Ewe,Bogdana ,rodzine,za Ele ,dzieci.O przeblaganie,wynagrodzenie za grzechy Ani,Tomasza,Mikolaja ,Ele,za dzieci Mariole,rodzine.Za wszystkie grzechy popelnione w tych rodzinach .Za zmarlych rodzicow,przodkow z tych rodzin o Niebo .O zbawienie grzesznikow.Za dusze w czyscu cierpiace,za sp Pawla Kowalczyk.,za Sp Abp Henryka Hoser

Wszystkie intencje

Kalendarium Parafialne

    W lipcu 1955 r. dzięki staraniom ks. Jana Kosiora (proboszcza parafii WNMP) i parafian zamówiono i zamontowano wielki ołtarz wewnątrz świątyni. Ołtarz ten jest kopią spalonego ołtarza podczas II wojny światowej.

Dzieje Parafii

Biłgoraj i okolice na fotografii

Festiwal SOLI DEO

Klub Strzelecki i Klub Kolekcjonerski Victoria - Biłgoraj